В спеціальних групах для дітей з порушенням мови працюють вчителі-логопеди

/Files/images/Кичка А.С..png

Анастасія Сергіївна Кичка

Аліна Ігорівна Мірошник

/Files/images/Хащина Д.О..png

Дарія Олександрівна Хащина

Завдання логопедичної роботи в ЗДО з дітьми дошкільного віку, що мають недоліки мовленнєвого розвитку:

• Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату.

• Розвиток фонематичних процесів.

• Розвиток дрібної моторики.

• Усунення вад звуковимови.

• Збагачення словникового запасу.

• Вдосконалення граматичної сторони мовлення.

• Підготовка до навчання грамоти.


Форми роботи:


• Фронтальні логопедичні заняття.

• Індивідуальні логопедичні заняття.

• Групова та індивідуальна робота з дітьми


Форми взаємодії з батьками:


1. Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході , яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

3. Поради логопеда в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4. Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

5. "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.


Що необхідно знати про логопедичні групи при дошкільних закладах.


1. Логопедичні групи при ЗДО створюються органами державного управління освітою.2. В логопедичні групи зараховуються діти 4 – 5 річного віку, які мають різні відхилення мовленнєвого розвитку, виявлені логопедом, вихователем, або лікарем дитячої поліклініки.3. Обстеження дітей для зарахування їх в логопедичні групи проводиться такими спеціалістами: педіатром, отоларингологом, неврологом, психіатром, офтальмологом, хірургом (в разі потреби), логопедом, психологом.4. Медичні висновки подаються на розгляд обласної психолого-медико-педагогічної комісії для вивчення даних, яка направляє в логопедичні групи відповідно до діагнозу.Висновок ПМПК – це той основний документ, на підставі якого дитина направляється в навчальний заклад системи освіти чи заклад соціального захисту.


Коли слід звертатись до логопеда:

1) якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років, або словник налічує не більше 10 слів;2) коли дитина в 4 роки не вимовляє,або неправильно вимовляє звуки;3) коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів (заїкається);

4) якщодитина не запам’ятовуєвіршики, не можепереказатиказку, порушує структуру слів.

Кiлькiсть переглядiв: 166