Консультація для педагогів "Навчаємо дистанційно"

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів в умовах обмеження освітнього процесу рекомендуювикористовувати форми дистанційного навчання.

Дистанційне навчання– форма організації і реалізаціїосвітньогопроцесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).

Електронна пошта– це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

Форум–найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією.

Чат–спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.

Відеоконференція–це конференція реального часу вon-lineрежимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок.

СередовищеClassroomдозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додаткиGoogle. Вчитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

Нормативно-правове забезпечення щодо організації дистанційної роботи в закладах дошкільної освіти

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 №530-ІХhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20/card3#Files

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

Кодекс законів про працю Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Постанова КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 №211https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19

ЗМІНИ, що вносяться до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 (постанова КМУ від 02.04.2020 №255)https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrm020420ayini-vid-11-bereznya-2020-r-211

Наказ “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19”https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19

Лист МОН і ЦК Профспілки освіти і науки України «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» від 17.03.2020 № 1/9-162, № 02-5/202https://osvita.ua/legislation/other/71778/

Лист МОН «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин від13.03.2020 №1/9-161https://mon.gov.ua/storage/app/media/13.03.2020/1_9-161.pdf

Лист МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» від 27.03.2020 №1/9-179

https://mon.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/atestatsiya.pdf

Лист щодо запровадження карантину в усіх закладах освіти

https://mon.gov.ua/storage/app/media/13.03.2020/1_9-161.pdf

Поради щодо організації дистанційної роботи:

1. Під час організації дистанційної роботи чітко дотримуватисянормативно-правовогозабезпечення з цього питання.

2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацювання матеріалу.

3. Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину.

4. Надати обов’язкові рекомендації педагогам щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей моніторингу тощо.

5. Для ефективного впровадження системи дистанційної роботи передбачити форми зворотного зв’язку (моніторингу) з учасниками освітнього процесу.

6. Використати можливість сайту закладу освіти через створення на ньому вкладки «Дистанційне навчанняпід час карантину» з розміщенням у ній інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.

7. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу Google Classroom та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного навчання Moodle.

8. Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, навчання, тестування.

9. Використовувати інструменти спілкування в дистанційній роботі відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо).

10. Практикувати роботу через Skype, Zoom; підготовку завдань на самостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro.

Кiлькiсть переглядiв: 144